Energioptimering og godt indeklima

Netto Blåvand

I NETTO Blåvand har vi udviklet en løsning for opvarmning og ventilering baseret på varmepumpedrift, som erstatter brugen af fjernvarme eller andre fossile brændstoffer til opvarmning.

Varmepumpedriften fra Co2 køleanlægget giver mulighed for udnyttelse af overskudsvarmen i overgangsperioder og varmepumpedrift i vinterperioden.  

Med denne løsning ville man arbejde aktivt med FN´s verdensmål nummer 7 som er bæredygtig energi.

Tag endelig fat i os hvis du vil høre mere om denne mulighed.